Finance
Nabídka práce
Kontakt
Rodokmen
 


| Rodokmen |

Protože nejzajímavější historie je ta vlastní, začal jsem sestavovat náš rodokmen.

Je sestaven tak, že nejužším článkem jsou mí pradědové a prababičky (Josef a Maria Nových, Václav a Anna Ramešovi, Václav a Anna Cibulkovi a Antonín a Marie Kapitánovi) od nichž se pak odvíjí vývody (přehled předků) i rozrody (přehled potomků).

Pokud naleznete chybu, nebo svého příbuzného, ozvěte se mi. Ozvěte se i pokud sami toužíte po vypracování, sestavení, svého vlastního rodokmenu.

Děkuji rodopiscům Martinu Pechovi a Janu Maškovi za dosavadní pomoc, za pomoc při zpracovávání rodokmenu děkuji i všem zúčastněným příbuzným, zejména pak
PhDr. Václavu Ramešovi.

Aktualizovaný kompletní přehled je na adrese: http://www.lubomirnovy.eu/NewRod/index.htm.

Ing. Lubomír Nový
Nové Kopisty 175
412 01 pošta Litoměřice
Tel.: +420 728 611 110
E-mail: novy.kopisty@atlas.cz

Kvalitní program na tvorbu rodokmenů: